ယူေအအီး ေရပိုင္နက္အနီးတြင္ ကုန္သေဘၤာ ၄ စီး ဖ်က္ဆီးခံရ | DVB