ၿဗိတိန္တြင္ အေမမ်ားေန႔က ေထာင္ခ်ီသည့္ မိခင္ႏွင့္ကေလးမ်ား ခ်ီတက္ဆႏၵျပ

ေမလ ၁၂ ရက္က က်ေရာက္တဲ့ အေမမ်ားေန႔မွာ ေထာင္ခ်ီတဲ့ မိခင္နဲ႔ ကေလးေတြ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ လန္ဒန္ၿမိဳ႕မွာ စုေဝးခ်ီတက္ကာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တာဝန္ပ်က္ကြက္မႈေတြကုိ ဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။ အေမမ်ားေန႔ ဆႏၵျပပြဲကုိ 'Mothers Rise Up' လုိ႔ အမည္ရတဲ့အဖြဲ႔က ဦးစီးခဲ့တာပါ။ ကုလသမဂၢက ကမာၻႀကီးပူေႏြးမႈကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းခဲ့တဲ့ ၁၁ ႏွစ္ေျမာက္ကုိ ကုိယ္စားျပဳၿပီး အသက္ ၁၁ ႏွစ္အရြယ္ ကေလးေတြက Mothers Rise Up အဖြဲ႔ကုိ ဦးေဆာင္ေနပါတယ္။ ဆႏၵျပပြဲကုိ ခ်ီတက္လာတဲ့ မိခင္ေတြက သူတုိ႔ကေလးေတြရဲ႕ အနာဂတ္ေရး စုိးရိမ္တယ္လုိ႔ ေျပာခဲ့ၾကပါတယ္။ ဆႏၵျပသူေတြဟာ Hyde Park Corner လမ္းဆံုကေန စတင္ခ်ီတက္လာၿပီး ပါလီမန္ရင္ျပင္မွာ ခ်ီတက္ပြဲကို အဆုံးသတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

More News
Up