ဘဝမွာတခါမွမႀကံဳဖူးခဲ့တဲ့ အေတြ႔အႀကံဳပါပဲ၊ ကံသီေပလို႔ – ေလယာဥ္ေပၚပါ သ႐ုပ္ေဆာင္ေနမင္း | DVB