စာခ်ဳပ္စာတမ္း၊ အေမြခြဲေ၀ျခင္း၊ အခြန္

ေျမအေရာင္းအ၀ယ္အက်ဳိးတူလုပ္ငန္း စာခ်ဳပ္စာတမ္း၊ ေအာင္ဘာေလ ထီခြန္ စတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လူမႈကြန္ရက္ကေန ေမးျမန္းလာေတြကုိ ေဒၚလြင္မာဦး (တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႔ေန) အား ဒီဗြီဘီသတင္းေထာက္ ေနရီရီက ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းထားပါတယ္။ ေမး။ က်ေနာ္တို႔သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ ေျမအေရာင္း၀ယ္အက်ိဳးတူ လုပ္ငန္းလုပ္ပါတယ္။ ၀ယ္ထားတဲ့ ေျမကြက္ အေရာင္းအ၀ယ္ေတြမွာ တခ်ိဳ႕စာခ်ဳပ္ကို သူလက္မွတ္ထိုးၿပီး တခ်ိဳ႕စာခ်ဳပ္ေတြမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ လက္မွတ္ထိုးထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုခ်ိန္မွာ သူက ႏိုင္ငံျခားသားအျဖစ္ ခံယူလိုက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခ်ဳပ္ထားတဲ့စာခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းကိစၥတခုခုရိွလာတဲ႔အခါ သူ၀ယ္ထားတာကိုသူရွင္း၊ ကိုယ္၀ယ္ထားတာကိုကိုယ္ရွင္း ဆိုၿပီး စာခ်ဳပ္လုပ္ထားခ်င္ပါတယ္။ ဥပေဒအရ တရား၀င္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ။ ေျဖ။ မွတ္ပံုတင္စာခ်ဳပ္နဲ႔ ဝယ္တာလား၊ အရပ္စာခ်ဳပ္နဲ႔ဝယ္တာလား ဆိုတာကို အရင္ ၾကည့္ရပါမယ္။ မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္တဲ့ ေျမကိုဝယ္ရင္ မွတ္ပံုတင္စာခ်ဳပ္နဲ႔ ဝယ္ရပါမယ္။ ဒါမွ တရားဝင္မွာပါ။ ဝယ္တဲ့အခ်ိန္မွာ သူငယ္ခ်င္းက ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေနေတာ့ ႏိုင္ငံသားတေယာက္အေနနဲ႔ ေျမယာမ်ားကုိ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္စာခ်ဳပ္နဲ႔ ဝယ္ခြင့္ရိွပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွ ႏိုင္ငံျခားသားအျဖစ္ ခံယူလိုက္တဲ့အခါ ပထမႏိုင္ငံသားျဖစ္စဥ္က ဝယ္ထားတဲ့ စာခ်ဳပ္ကို ထိခိုက္ျခင္းမရိွပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ႏိုင္ငံျခားသားျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဝယ္ယူမယ္ဆိုရင္ေတာ့  ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ မေရႊ႕မေျပာင္း ႏိုင္တဲ့ပစၥည္း ကန္႔သတ္သည့္ဥပေဒဆိုတာရိွပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားသားအေနနဲ႔ မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္တဲ့ ပစၥည္းကို ဝယ္ရင္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ မရပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီေခတ္မွာ ရန္ကုန္ အစရိွတဲ့ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ ႏိုင္ငံျခားသားေတြရဲ႕ ေျမေတြကို အိုး၊ အိမ္ဦးစီးဌာနတို႔၊ စည္ပင္သာယာဌာနတို႔မွာ ခုခ်ိန္ထိ ရိွပါေသးတယ္။ တရား႐ုံးမွာေတာ့ အေမြဆက္ခံခြင့္ကိုေတာ့ ေလွ်ာက္ခြင့္မရိွပါဘူး။ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက အေမြဆက္ခံခြင့္ကို စိစစ္ၿပီး ခြင့္ျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားသားအျဖစ္နဲ႔ မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္တဲ့ပစၥည္းကို တရားဝင္ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ဖို႔က အင္မတန္ မလြယ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ ႏိုင္ငံျခားသားအေနနဲ႔ ေျမအေရာင္းအဝယ္လုပ္မယ္ဆိုရင္ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္တဲ့ပစၥည္း ကန္႔သတ္သည့္ဥပေဒ နဲ႔ ထိပ္တိုက္သြားေတြ႔ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပိုင္ ဆိုင္မႈျပႆနာေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ က်မအႀကံေပးခ်င္တာက ႏွစ္ဦးသေဘာတူ Agree စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္၊ ပဋိညာဥ္ ဥပေဒနဲ႔အညီ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးေတာ့၊ ဒီေျမေတြကို ဘယ္လိုလုပ္မယ္ဆိုတာ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳပါတယ္။ ေမး။ က်မတို႔ မိဘကြာရွင္းေတာ့ အေဖက သားသမီးေတြရဲ႕ ေနာင္ေရးအတြက္ဆိုၿပီး ႏွစ္ဦးပိုင္ ပစၥည္းေတြကို ဘာမွမယူဘဲ အိမ္ေပၚကဆင္းသြားပါတယ္။ အတူေန အေမကလည္း သမီးႀကီးတစ္ေယာက္ကို အေထြေထြ ကိုုယ္စားလွယ္လဲႊစာ (GP) ေပးထားပါတယ္။ အဲဒီလဲႊစာဟာ ဘယ္အခ်ိန္အထိ သက္တမ္းရိွပါသလဲ၊ ဘယ္အခ်ိန္မွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကုန္ဆံုးသြားသလဲ၊ အေမြခဲြေ၀ရာမွာ ပါ၀ါရထားသူက စီမံေပးသူအျဖစ္ အသံုး၀င္မ၀င္ ဆိုတာကို သိလိုပါတယ္။ ေျဖ။ အဓိကကေတာ့ အေထြေထြကိုုယ္စားလွယ္လဲႊစာ (GP) ကို ေမးတာတာေပါ့။ အေထြေထြ ကိုုယ္စားလွယ္လဲႊစာ ဘယ္အခ်ိန္ထိ သက္တမ္းရိွသလဲ၊ ဘယ္ခ်ိန္မွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ကုန္ဆံုးသြားသလဲ ဆိုတာ ေျဖပါမယ္။ အေထြေထြ ကိုုယ္စားလွယ္လဲႊစာျဖစ္ေစ၊ အထူးကိုုယ္စားလွယ္လဲႊစာ (SP) ျဖစ္ေစ၊ ဘယ္လိုပဲေပးေပး ေပးတဲ့သူ (သို႔) လက္ခံတဲ့လူက ေသဆံုးသြားရင္ ဒီကိုယ္စားလွယ္လဲႊစာေတြက အဆံုးသတ္သြားပါတယ္။ ေပးတဲ့သူ (သို႔) လက္ခံတဲ့သူ မေသေသးသေရြ႕ တရားဝင္သက္တမ္းရိွပါတယ္။ ပဋိညာဥ္ ဥပေဒနဲ႔လည္း ပတ္သက္ေနပါတယ္။ ပါ၀ါရထားသူက စီမံေပးသူအျဖစ္ အသံုး၀င္၊ မ၀င္ဆိုတာ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အေမြခဲြရာမွာ ကိုယ္စားလွယ္ပါဝါ ရရိွထားသူက ကိုယ္စားလွယ္လဲြစာေပးသူကိုယ္စား စီမံခြင့္ရိွပါတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္လဲြေပးသူ စီမံသကဲ့သို႔ ပါဝါရရိွထားသူျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္စားလွယ္လဲြစာနဲ႔ ပက္သက္လို႔ ပဋိညာဥ္ဥပေဒ ပုဒ္မ၂၀၂ ပါျပဓာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ ကိုယ္စားလွယ္ေပးသူက ျပန္႐ုပ္သိမ္းခ်င္တယ္ဆိုရင္လည္း ျပန္႐ုပ္သိမ္းလို႔ရပါတယ္။ သတင္းစာထဲ မွာ ထည့္ႏိုင္သလို ကိုယ္စားလွယ္လဲႊစာေပးတဲ့ မွတ္ပံုတင္႐ုံးမွာ ႐ုပ္သိမ္းရပါမယ္။ ကိုယ္စားလွယ္လဲႊစာကို ေပးတဲ့အခါမွာ ေပးသူက အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္။ သူကိုယ္တိုင္မေပးခ်င္ရင္ သူရဲ႕ စီမံခန္႔ခဲြမႈသည္ ကိုယ္စားလွယ္ ေပးျခင္းခံရသူက မရရိွေတာ့ပါဘူး။ မွတ္ပံုတင္႐ုံးမွာ ႐ုပ္သိမ္းမွသာ ကိုယ္စား လွယ္က ႐ုပ္သိမ္းမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ လဲႊအပ္ျခင္းခံရသူက ျပဳလုပ္လို႔မရပါဘူး။ အဲလိုမွမဟုတ္ ဘူးဆိုရင္လည္း ေစာေစာကေျပာသလို ေပးတဲ့သူ (သို႔) လက္ခံတဲ့လူ မေသေသးသေရြ႕ တရားဝင္သက္တမ္းရိွပါတယ္။ ေမး။ က်မက ေအာင္ဘာေလထီက သိန္းတစ္ေထာင္ေပါက္ထားတဲ႔သူျဖစ္ပါတယ္။ ထီေပါက္တဲ့ေငြနဲ႔ ကားသြား၀ယ္ေတာ့ အေရာင္းအ၀ယ္စာခ်ဳပ္လုပ္ရင္ အခြန္ထပ္ေဆာင္ရမယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ က်မသိသေလာက္ ထီေပါက္တဲ့ေငြနဲ႔ ၀ယ္ယူတဲ႔ ပစၥည္းေတြအတြက္ အခြန္မေဆာင္ရဘူးလို႔ သိထားပါတယ္။ ဘယ္ဟာက မွန္သလဲ ဆိုတာကို ရွင္းျပေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ေျဖ။ ေအာင္ဘာေလထီလက္မွတ္ေတြ ေနာက္ေက်ာဘက္မွာ ေရးထားတာရိွပါတယ္။ “ရရိွသည့္ စုေငြအေပၚ ဝင္ေငြခြန္ ေပးေဆာင္ရန္မလိုပါ” ဆိုၿပီး ေရးထားပါတယ္။ အစိုးရ ေအာင္ဘာေလထီ ေပါက္ထားတဲ့သူဟာ တရားဝင္ ေငြျဖဴရထားတဲ့သူပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္က တရားဝင္ ရရိွထားတာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အိမ္ၿခံေျမ၊ ကား၊ မည္သည့္ ပစၥည္းမဆို ဝယ္ရင္ အခြန္ေဆာင္စရာမလိုပါဘူး။ ေမ။ က်မက အရပ္ပဲြစားတစ္ေယာက္ပါ။ အခန္းအေရာင္းအ၀ယ္၊ ငွားရမ္းတဲ့ကိစၥေတြမွာ စတိုးဆိုင္၀ယ္တဲ႔ စာခ်ဳပ္နဲ႔ပဲ လုပ္ေလ့ရိွပါတယ္။ အဲဒီစာခ်ဳပ္ေတြဟာ ေရာင္းမွား၀ယ္မွားျဖစ္လို႔ ျပႆနာတက္လာရင္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ မျပည့္စံုလို႔ဆိုၿပီး သက္ေသခံအျဖစ္က ပယ္ဖ်က္ခံရႏိုင္ပါသလား။ တရား၀င္ျဖစ္တဲ့ စာခ်ဳပ္ျဖစ္ေအာင္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ ဘယ္ေလာက္တန္ဖိုးရိွတဲ႔ စာခ်ဳပ္နဲ႔ ခ်ဳပ္ရမလဲ ဆိုတာ သိလိုပါတယ္။ ေျဖ။ ဘယ္လို႔စာခ်ဳပ္မ်ဳိးပဲလုပ္လုပ္ စတိုးဆိုင္ေတြမွာ အသင့္႐ုိက္ၿပီးသား စာခ်ဳပ္ေတြကို လြယ္လြယ္ကူကူ ဝယ္ယူၿပီး ခ်ဳပ္ေလ့ရိွပါတယ္။ အဲဒီအခါ ဥပေဒေဘာင္ ဝင္မဝင္ဆိုတာကို စာခ်ဳပ္စာတမ္းဥပေဒ၊ ပစၥည္းလဲြေျပာင္းျခင္း ဥပေဒ၊ ပဋိညာဥ္ဥပေဒ၊ တံဆိပ္ေတာ္ခြန္ဥပေဒေတြနဲ႔ အခြန္ဥပေဒေတြမွာပါတဲ့ ျပ႒ာန္းဥပေဒေတြနဲ႔ ညီညြတ္ျခင္းမရိွပါဘူးလို႔ ေျဖၾကားခ်င္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ႏွစ္ဦးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္တဲ့အခါမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တံဆိပ္ေခါင္းဥပေဒ ျပင္ဆင္တဲ့ အပုဒ္ ၅ ၊ အပုဒ္ခဲြ (ဃ) အရ ၃၀၀ က်ပ္တန္ တံဆိပ္ေခါင္းနဲ႔ ခ်ဳပ္မွသာ ျပ႒ာန္းဥပေဒအရ တရားဝင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ေတြကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီမွာ အသင့္႐ုိက္ၿပီးသားစာခ်ဳပ္ေတြဟာ ပံုစံတူျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ခ်ဳပ္ဆိုတဲ့ သူေတြဟာ အေၾကာင္းအခ်င္းရာ ကဲြျပားမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပံုစံတူစာခ်ဳပ္ေတြဟာ အေၾကာင္းခ်င္းရာ ကဲြျပားမႈ မပါသည့္အတြက္ ျပႆနာေပၚေပါက္လာရင္ ေျဖရွင္းရခက္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ စာခ်ဳပ္အမ်ဳိးအစားသည္ တခုႏွင့္တခု တူခ်င္မွ တူမွာပါ။ အေၾကာင္းခ်င္းရာလည္း တူခ်င္မွတူမွာပါ။ ေစာေစာကေျပာထားတဲ့ ဥပေဒေတြနဲ႔ ေဘာင္ဝင္ေအာင္ ခ်ဳပ္ဆိုသင့္တယ္လို႔ အႀကံျပဳပါတယ္။ ေနာက္တခုက မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္တဲ့ ဥပေဒလဲႊေျပာင္းျခင္းတို႔၊ ေရာင္းဝယ္ျခင္းစာခ်ဳပ္တို႔၊ စြန္႔လႊတ္စာခ်ဳပ္တို႔၊ ေမတၱာျဖင့္ အပိုင္ေပးကမ္းျခင္းစာခ်ဳပ္တို႔ကိုလည္း ဥပေဒအရ ခ်ဳပ္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ကြာဟခ်က္ေတြ ရိွတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အႀကံေပးခ်င္တာက တံဆိပ္ေတာ္ခြန္ ၃၅ တံဆိပ္ေခါင္း ထမ္းေဆာင္ျခင္း မရိွတဲ့ စာခ်ဳပ္စာတမ္းေတြကို သက္ေသခံအျဖစ္ လက္ခံခြင့္မရိွဘူးလို႔ ဥပေဒမွာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့အတြက္ ဘာကိစၥပဲျဖစ္ျဖစ္ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားနဲ႔ တိုင္ပင္ၿပီး လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း အၾကံေပးလိုပါတယ္။ ေမး။ စာခ်ဳပ္တစ္ခုခုခ်ဳပ္ဆိုတဲ႔အခါ အသိသက္ေသ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ လက္မွတ္ထုိးရမလဲ။ ေက်းလက္ေဒသေတြမွာ စာမတတ္လို႔ လက္မႏိွပ္ထားတ့ဲ စာခ်ဳပ္ေတြက တရား၀င္ပါသလား။ သက္ေသမရိွဘဲ ခ်ဳပ္ဆိုထားတဲ႔ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ ဒါမွမဟုတ္ ဗလာစာရြက္မွာ ေငြလက္ခံရရိွေၾကာင္း လက္မွတ္ထိုးထားတဲ႔ စာရြက္စာတမ္းဟာ တရား၀င္ရဲ႕လားဆိုတာ သိလိုပါတယ္။ ေျဖ။ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ကတိစာခ်ဳပ္ေတြ၊ မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္တဲ့ပစၥည္း စာခ်ဳပ္ေတြ ခ်ဳပ္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ အေၾကာင္း ျခင္းရာေတြ မွန္ကန္ေၾကာင္း၊ ခ်ဳပ္ဆိုတဲ့ေနရာမွာလည္း တစုံတေယာက္ရဲ႕ တိုက္တြန္း၊ ႏိႈးေဆာ္၊ မေလွ်ာ္ၾသဇာေတြသံုးျခင္း၊ က်န္းမာ ခ်မ္းသာေနတဲ့အခ်ိန္မွာ စသျဖင့္ ဒါေတြကို သိရိွပါတယ္ဆိုတဲ့ အသိသက္ေသႏွစ္ဦး လိုပါတယ္။ အသိသက္ေသမရိွဘဲနဲ႔ ခ်ဳပ္ဆိုတယ္ဆိုရင္ စာခ်ဳပ္မွန္ကန္မႈရိွ မရိွဆိုတာလည္း အတိအက် မေျပာႏိုင္ပါဘူး။ တခ်ဳိ႕က တရား႐ုံးေရာက္ေတာ့မွ က်ေနာ္ကေတာ့ မက်န္းမာေနတဲ့အခ်ိန္၊ သတိေကာင္းေကာင္း မရိွတဲ့အခ်ိန္မွာ လက္မွတ္ထိုးခိုင္းလို႔ ထိုးလိုက္ရပါတယ္ စသျဖင့္ ျငင္းတတ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က တေယာက္ေယာက္က မေလွ်ာ္ၾသဇာသံုးၿပီး တိုက္တြန္းလို႔၊ ဖိနိပ္လို႔ ဆိုၿပီး ျဖစ္ႏိုင္တဲ့အ တြက္ေၾကာင့္ သက္ေသႏွစ္ဦးကေတာ့ ရိွဖို႔ကို လိုပါတယ္။ ပစၥည္းလဲြေျပာင္းေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၁၂၃ အရ မေရႊ႕ မေျပာင္းႏိုင္တဲ့ပစၥည္းကို ေပးကမ္းလွ်င္ အနည္းဆံုး သက္ေသႏွစ္ဦးနဲ႔ မွတ္ပံုတင္ဖို႔ လိုအပ္ရင္လည္း စာခ်ဳပ္ စာတမ္းရံုးမွာ မွတ္ပံုတင္ေပးဖို႔ ျပ႒ာန္းထားတာလည္း ရိွပါတယ္။ သက္ေသက အနည္းဆံုးႏွစ္ေယာက္ရိွပါမယ္။ ပိုရင္လည္းရပါတယ္။ ေနာက္တခ်က္က  ေက်းလက္ေဒသေတြမွာ စာမတတ္လို႔ လက္မ၊ လက္ေဗြနဲ႔ ႏိွပ္တယ္၊ လက္မွတ္ထိုးတယ္၊ ၾကက္ေျခခတ္တယ္ စသျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေလ႔ရိွပါတယ္။ စာခ်ဳပ္စာတမ္းရဲ႕ သေဘာတရားအရ မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ ရမယ္ ဆိုရင္ မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္မွသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းက တရားဝင္ျဖစ္ပါလိမ္မယ္။ စာခ်ဳပ္စာတမ္း မွတ္ပံုတင္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၇၊ ၁ (ခ) အရ ခ်ဳပ္ဆိုရပါမယ္။ အထူးသျဖင့္ မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္တဲ့ပစၥည္း ေရာင္းခ်မယ္၊ ေပါင္ႏွံမယ္၊ ငွားရမ္းမယ္ဆိုရင္  မွတ္ပံုတင္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။   ေနာက္တခ်က္ ဗလာစာရြက္မွာ ေငြလက္ခံရရိွေၾကာင္း လက္မွတ္ထိုးထားတဲ႔ စာရြက္စာတမ္းဟာ တရား၀င္ရဲ႕လားဆိုတဲ့ေမးခြန္းကို ေျဖရရင္ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ေတြကို သက္ေသမရိွဘဲနဲ႔ ေခ်းငွားေလ့ရိွပါတယ္။ သက္ေသမပါဘဲနဲ႔ ဗလာစာရြက္မွာ ေငြလက္ခံရရိွေၾကာင္း လက္မွတ္ထိုးေတြရိွပါတယ္။ ေနာက္သက္ေသေတြနဲ႔လည္း ေငြလက္ခံရရိွေၾကာင္း လက္မွတ္ထိုးတာေတြ ရိွပါတယ္။ ဗလာစာရြက္ဆိုတာ တံဆိပ္ေခါင္းမရိွတဲ့အတြက္ အေထာက္အထားအေနနဲ႔ ရိွေနမယ္ျဖစ္ၿပီး ပဋိညာဥ္ ဥပေဒအရ သက္ေသခံအျဖစ္နဲ႔ တရား႐ုံးမွာ စိတ္ခ်လက္ခ် သံုးလို႔မရပါဘူး။ တံဆိပ္ေတာ္ခြန္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၅ အရ သက္ေသခံမဝင္သလို၊ တရားဝင္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းလို႔ ေျပာလို႔မရပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဥပေဒေဘာင္ဝင္ေအာင္ သက္ေသႏွစ္ေယာက္နဲ႔၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္း တံဆိပ္ေတာ္ခြန္ လံုလံုေလာက္ေလာက္နဲ႔ခ်ဳပ္တာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါတယ္။

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up