အဂၤပူတြင္ ေရပူစမ္း႐ုိးေျမာင္းပိတ္ဆုိ႔မႈေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ စပါးစုိက္ဧက ရာခ်ီ ပ်က္စီး | DVB