A d v e r t i s e m e n t With Us

တႏုိင္ငံလံုး ဆရာ၊ ဆရာမဦးေရ ၈ ေသာင္းေက်္ာႏွင့္ စာသင္ေဆာင္ ၄ ေသာင္းေက်ာ္ လိုအပ္

တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အလိုက္ မူလတန္းျပ၊ အလယ္တန္းျပနဲ႔ အထက္တန္းျပ ဆရာ၊ ဆရာမ ဦးေရ ၈ ေသာင္းေက်ာ္နဲ႔ စာသင္ေဆာင္ ၄ ေသာင္း လိုအပ္တယ္လို႔ ပညာေရးဝန္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။ KG+12 စနစ္ ပညာေရး ေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ KG စာသင္ခန္း အဆင့္ျမႇင့္တာ၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းေတြ အလံုအေလာက္ ေထာက္ပံ့ေပးတာ၊ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို လံုေလာက္တဲ့ သင္တန္းေတြနဲ႔ အခြင့္အလမ္းေတြ ေပးအပ္တာနဲ႔ မိဘ၊ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို လက္ရွိထက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားေကာင္းလာေစဖုိ႔ ေက်ာင္းတုိင္းမွာ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ ျပဳလုပ္ေပးဖုိ႔ အစီအစဥ္ရွိမရွိ ေမးခြန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပန္လည္ေျဖဆုိတာမွာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီးက အခုလို ေျပာလိုက္တာပါ။ "လက္ရွိ ပညာေရးစနစ္မွာ တုိးတက္လာတဲ့ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း ေက်ာင္းေတြအျပင္ KG တတန္းအရ လိုအပ္တဲ့ မူလတန္းျပ ဆရာ၊ ဆရာမ ဦးေရဟာ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အသီးသီးမွာ စုစုေပါင္း ၅၀၈၂၀ ဦး၊ ၂၀၂၂-၂၃ ခုႏွစ္ မတုိင္မီထိ လုိအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္" လို႔ ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီးက ဆုိပါတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အသီးသီးမွာ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၁၀၉၉၇ ေက်ာင္းရွိၿပီး လိုအပ္တဲ့ အလယ္တန္းျပ ဆရာ၊ ဆရာမ ဦးေရမွာ စုစုေပါင္း ၂၄၀၃၈ ဦးျဖစ္ၿပီး အထက္တန္းေက်ာင္းကေတာ့ ၃၆၈၀ ေက်ာင္းရွိၿပီး လိုအပ္တဲ့ အထက္တန္းျပဆရာ၊ ဆရာမ ဦးေရမွာ စုစုေပါင္း ၁၃၀၇၆ ဦးျဖစ္တယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ "ဒီ လိုအပ္ေနတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကိုေတာ့ သူ႔ရဲ႕လုိအပ္ခ်က္အရ ႏွစ္စဥ္ ပညာသင္ႏွစ္ေတြမွာ ခန္႔ထားႏုိင္ဖို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ရဖို႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္" လို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ဆိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဆရာ၊ ဆရာမ လိုအပ္ခ်က္နဲ႔အတူ တိုးတက္လာတဲ့ ေက်ာင္းသားဦးေရနဲ႔ KG+12 ပညာေရးစနစ္သစ္အရလည္း စာသင္ေဆာင္ (၆၀×၃၀) ေပ လိုအပ္ေနၿပီး KG အတြက္ စာသင္ေဆာင္ ၂၃၂၃၄ ေဆာင္၊ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းေတြအတြက္ ၂၂၇၅၉ ေဆာင္၊ စုစုေပါင္း ၄၅၉၉၃ ေဆာင္ လိုအပ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ "ဒါေၾကာင့္ လိုအပ္ေနတဲ့ ေက်ာင္းေဆာင္ေတြ၊ အႏၱရာယ္ရွိ ေက်ာင္းေဆာင္ေတြ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ဖို႔ ႏွစ္စဥ္ခြင့္ျပဳဘ႑ာေငြ ေတာင္းခံေနပါတယ္။ ဒီလုိ ေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ စာသင္ခန္း လံုေလာက္ေအာင္ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ျခင္း မရွိဘူးဆိုရင္ ၂၀၂၂-၂၃ ပညာသင္ႏွစ္ကစၿပီး ေက်ာင္းအခ်ဳိ႕မွာ ႏွစ္ခ်ိန္ေက်ာင္းေတြအျဖစ္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္" လို႔ ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီးက ေျပာပါတယ္။ အခုလို ဆရာ၊ ဆရာမနဲ႔ ေက်ာင္းေဆာင္လိုအပ္ခ်က္ေတြအျပင္ တႏုိင္ငံလံုးရွိ အစိုးရေက်ာင္း စုစုေပါင္း ၄၇၀၀၅ ေက်ာင္းမွာ စာေရးခံု ၁၁၄၆၅၁၁ ခံု လိုအပ္ေနသလုိ စာၾကည့္တိုက္၊ သိပၸံခန္း၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ သန္႔စင္ခန္းနဲ႔ ေသာက္သံုးေရ လိုအပ္ခ်က္ေတြလည္း ရွိေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up