မုိးနဲၿမိဳ႕နယ္က ရြာသား ၁၃ ဦးကို လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ | DVB