ဗိုလ္ခ်ဳပ္မိဘမ်ား တည္ထားသည့္ ေစတီသံုးဆူကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳ | DVB