အဂတိတုိက္ဖ်က္ေရး လက္ခုပ္သံရ႐ုံမလုပ္ဘဲ အျမစ္ျဖတ္ေခ်မႈန္းသင့္ဟု လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေျပာ | DVB