ေရႊဘိုအက်ဥ္းေထာင္ဆူပူမႈ ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္း၊ ၄ ဦးေသဆံုး (႐ုပ္သံ) | DVB