ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖင့္ ၾကက္ေျခနီ (အယ္ဒီတာအာေဘာ္) | DVB