A d v e r t i s e m e n t With Us

ပါပူဝါနယူးဂီနီႏုိင္ငံတြင္ ျပင္းအား ၇ ဒသမ ၁ ရွိ ငလ်င္လႈပ္

ေတာင္ပစိဖိတ္ ပင္လယ္ျပင္မွာ တည္ရွိတဲ့ ပါပူဝါနယူးဂီနီႏုိင္ငံမွာ ေမလ ၇ ရက္ေန႔ မနက္က ျပင္းအား ၇ ဒသမ ၁ ရစ္ခ်္တာစေကးရွိ ငလ်င္တခု လႈပ္ခတ္ခဲ့ပါတယ္။ အခုခ်ိန္ထိ ငလ်င္ေၾကာင့္ ေသဆုံးထိခုိက္တာေတြ သတင္းမရေသးပါဘူး။ မုိ႐ုိဘီျပည္နယ္တြင္း ေဝးလံတဲ့ ေတာင္တန္းေဒသရဲ႕ ေျမေအာက္ အနက္ ၁၃၀ ကီလုိမီတာကုိ ဗဟုိျပဳၿပီး လႈပ္ခတ္ခဲ့တာပါ။ ငလ်င္ဗဟုိခ်က္နဲ႔ ကီလုိမီတာ ၁၅၀ အကြာအေဝးမွာရွိတဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေပါ့ပ္ မုိရီစ္ဘီထိ ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈကို ခံစားခဲ့ရပါတယ္။ ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ဆူနာမီ သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရတာ မရွိပါဘူး။ ပစိဖိတ္ မီးကြင္းႀကီးေဒသမွာ တည္ရွိတဲ့ ပါပူဝါနယူးဂီနီႏုိင္ငံဟာ အင္အားျပင္း ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈဒဏ္ကို မၾကာခဏ ခံစားရေလ့ရွိပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up