႐ုိက္တာသတင္းသမား ၂ဦးကို ျပန္လႊတ္ေပးသည့္အေပၚ ၿဗိတိန္ႏွင့္ အေမရိကန္ႀကဳိဆို | DVB