A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ မတ္ပဲက ပိသာ ၆၀ ဝင္တအိတ္ကုိ ၇၉၅၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၃၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်သြားပါတယ္။ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ မတ္ပဲ(သစ္) တအိတ္ကုိ ၇၈၀၀၀ ကေန ၈၃၀၀၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္ ၃၅၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားပါတယ္။ ပဲစင္းငုံနီ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲစင္းငုံနီ (ေဟာင္း) က ပိသာ ၆၀ ဝင္တအိတ္ကုိ ၉၀၁၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၂၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်သြားပါတယ္။ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲစင္းငုံနီ (သစ္) တအိတ္ကုိ ၉၅၀၀၀ ကေန ၉၇၀၀၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္ ၆၉၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားပါတယ္။ ပဲေထာပတ္ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲေထာပတ္က ၅၆ ဒသမ ၂၅ ပိသာဝင္တစအိတ္ကုိ ၉၇၅၀၀ ကေန ၁၀၇၇၀၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၄၈၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်သြားပါတယ္။ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲေထာပတ္တအိတ္ကုိ ၁၀၂၀၀၀ ကေန ၁၀၈၀၀၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္ ၃၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားပါတယ္။ ပဲနီျပား မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲနီျပားက ၅၅ ဒသမ ၂၅ ပိသာဝင္တအိတ္ကုိ ၆၅၀၀၀ ကေန ၇၅၀၀၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၃၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်သြားပါတယ္။ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲနီျပားတအိတ္ကုိ ၇၁၈၀၀ ကေန ၇၇၃၀၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒုိင္ ၂၃၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားပါတယ္။ ပဲဇီးကြက္ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲဇီးကြက္က ၅၈ ဒသမ ၂၅ ပိသာဝင္တအိတ္ကုိ ၅၆၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၂၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်သြားပါတယ္။ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲဇီးကြက္တအိတ္ကုိ ၅၄၃၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၂၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်သြားပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒုိင္ ၁၇၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားပါတယ္။ ကုလားပဲ (ေဟာ္လန္) ပခုကၠဴကုန္စည္ဒုိင္မွာ ကုလားပဲ (ေဟာ္လန္) က တအိတ္ကုိ ၈၂၈၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၂၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်သြားပါတယ္။ ေပါင္းတည္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ကုလားပဲ (ေဟာ္လန္) က တအိတ္ကုိ ၈၂၅၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၄၅၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်သြားပါတယ္။ ပခုကၠဴနဲ႔ ေပါင္းတည္ကုန္စည္ဒုိင္ ၃၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားပါတယ္။ ေဖာ္ျပထားတဲ့ သီးႏွံေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမွွ် ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါတယ္။ သတင္း – AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up