၇၃ ႀကိမ္ေျမာက္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ေန႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ (ဓာတ္ပံု) | DVB