တိုင္းျပည္ကို တရားသျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သြားမည္ဟု ထုိင္းဘုရင္ကတိျပဳ

တုိင္းျပည္ကို တရားသျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သြားမယ္လို႔ ေမလ ၄ ရက္မွာ နန္းတက္တဲ့ ထိုင္းဘုရင္  မဟာ၀ခ်ီရာေလာင္ကြန္းက ကတိသစၥာျပဳခဲ့ပါတယ္။ မိဖုရားနဲ႔ ေတာ္၀င္မိသားစု၀င္ေတြရဲ႕ အျမင့္ေနရာ  ေရႊပုလႅင္ထက္မွာ ဘုရင္ ၀ခ်ီရာေလာင္ကြန္းက မကိုဋ္သရဖူကိုေဆာင္းၿပီး ဘုရင္ဘြဲ႔ခံယူခဲ့တာပါ။ ၁၆ ေပါင္ေလးတဲ့ အဲဒီ မကုိဋ္သရဖူဟာ ဟိႏၵဴနတ္ဘုရား အန္ဒရာေနထိုင္ရာ မယ္႐ုေတာင္ကို အမွတ္လကၡဏာျပဳပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး မကိုဋ္ အေလးခ်ိန္ဟာလည္း ရွင္ဘုရင္ေတြရဲ႕ တာ၀န္ႀကီးမားပံုကို ကိုယ္စားျပဳတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ မင္းေျမာက္တန္ဆာ အျပည့္အစံုနဲ႔ ဆင္ယင္က်ငး္ပတဲ့ နန္းတက္ပြဲမွာ ဘုရင္ ၀ခီ်ရာေလာင္ကြန္းက ျပည္သူေတြ သာယာ၀ေျပာၿပီး စိတ္ခ်မး္သာေစဖို႔ တရားသျဖင့္ တုိင္းျပည္ အုပ္ခ်ဳပ္သြားမယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ဘုရင္ ၀ခ်ီရာေလာင္ကြန္းက ၾကင္ယာေတာ္ ဆုသီယာကို  မိဖုရား တင္ေျမႇာက္ေၾကာင္း ေၾကညာၿပီး မိဖုရားဘြဲ႔ အပ္ႏွင္းခဲ့ပါတယ္။ သက္ေတာ္ ၆၆ ႏွစ္အရြယ္ ဘုရင္ ၀ခ်ီရာေလာင္ကြန္းဟာ ဖမညး္ေတာ္ ဘူမိေဘာအဒူလ်ာဒက္ နတ္ရြာစံၿပီး ေနာက္ စည္းမ်ဥ္းခံ ဘုရင္ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ခမည္းေတာ္ ဘုရင္ႀကီး ဘူမိေဘာဟာ ထိုင္းနုိင္ငံကို ႏွစ္ေပါငး္ ၇၀ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလက နတ္ရြာစံခဲ့ပါတယ္။

//
More News
Up