ရန္ေျပ ၃ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးအား ျပန္ခန္႔အပ္ေပးရန္ ျပည္သူ ၃၀၀၀ ခန္႔ ဆႏၵျပ (ဓာတ္ပုံ)

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သာေကတၿမိဳ႕ ရန္ေျပ ၃ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးဝင္းႀကိဳင္အား ျပန္လည္ခန္႔အပ္ေရးအတြက္ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူ ၃၀၀၀ ခန္႔ ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။ သာေကတ ရန္ေျပ ၃ ရပ္ကြက္မွာ ဒီေန႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ၿပီး ဆႏၵျပပြဲကုိ ရန္ေျပ ၃ ရပ္ကြက္က ျပည္သူေတြသာမက တျခားရပ္ကြက္က ျပည္သူေတြပါ လာေရာက္ဝန္းရံခဲ့ၾကပါတယ္။

More News
Up