A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒုိင္မွာ မတ္ပဲကပိႆာ ၆၀ ၀င္တအိတ္ကို ၇၉၈၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ မတ္ပဲ(သစ္) တအိတ္ကို ၈၃၀၀၀ ကေန ၇၅၀၀၀   ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၄၈၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ပဲစင္းငုံနီ ရန္ကုန္ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲစင္းငုံနီ(ေဟာင္း)က ပိႆာ ၆၀ ၀င္တအိတ္ကို ၉၂၁၀၀  ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၄၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲစင္းငုံနီ(သစ္)တအိတ္ကို ၉၉၀၀၀ ကေန ၁၀၀၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၇၉၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ၾကက္သြန္နီ ရန္ကုန္ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၾကက္သြန္နီတပိႆာကို ၃၅၀ ကေန ၈၅၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၾကက္သြန္နီတပိႆာကို ၂၅၀ ကေန ၇၃၅ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၁၁၅ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ကုလားပဲ(ေဟာ္လန္) ပခုကၠဴကုန္စည္ဒုိင္မွာ ကုလားပဲ(ေဟာ္လန္)ကတအိတ္ကို ၈၂၅၀၀ ေပါက္ေစ်း ရွိပါတယ္။ ေပါင္းတည္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ကုလားပဲ(ေဟာ္လန္)က တအိတ္ကို ၈၇၀၀၀ ေပါက္ေစ်း ရွိပါတယ္။ ပခုကၠဴနဲ႔ ေပါင္းတည္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၄၅၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ပန္းေဂၚဖီ သီရိမဂၤလာေစ်း ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပန္းေဂၚဖီတပြင့္ကုိ ၅၀၀ ကေန ၈၀၀ ေပါက္ေစ်း ရွိပါတယ္။ ေအာင္ပန္းကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပန္းေဂၚဖီတစ္ပြင့္ကုိ ၄၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ သီရိမဂၤလာေစ်းနဲ႔ ေအာင္ပန္းကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၄၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ေဂၚဖီထုပ္ သီရိမဂၤလာေစ်း ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ေဂၚဖီတစ္ထုပ္ကုိ ၅၀၀ ကေန ၈၀၀ ေပါက္ေစ်း ရွိပါတယ္။ ေအာင္ပန္းကုန္စည္ဒုိင္မွာ ေဂၚဖီတထုပ္ကုိ ၅၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ သီရိမဂၤလာေစ်းနဲ႔ ေအာင္ပန္းကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၃၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ေဖာ္ျပထားတဲ့ သီးႏွံေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမွွ် ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါတယ္။ သတင္း – AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up