အစိုးရဌာနတုိ႔တြင္ ခန္႔ထားသည့္ ႏုိင္ငံျခားသားပညာရွင္မ်ားကုိ လစာ က်ပ္သိန္းရာခ်ီ ေပးရ

အစိုးရဌာနေတြမွာ ငွားရမ္းခန္႔ထားတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသား ပညာရွင္ေတြကို လစာက်ပ္ သိန္းရာခ်ီေပးထားရတယ္လို႔ အစုိးရအဖြဲ႔ ေျပာခြင့္ရသူတေယာက္က ေျပာပါတယ္။ မေန႔ကက်င္းပတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ရဲ႕ ေမးခြန္းကို ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔ဝင္က ေျဖၾကားခဲ့တာပါ။ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မႉးေဇာ္ဝင္းႏိုင္က ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒအရ တာဝန္ေပးအပ္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံတကာက ကြၽမ္းက်င္သူ ဒါမွမဟုတ္ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ၊ ႏိုင္ငံအလိုက္ ဦးေရ၊ လစာ စရိတ္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြ ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ စတာေတြကို ေမးခဲ့ပါတယ္။ ဒါကို ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးေစာဗယ္လင္တိုင္းက ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး သာသနာေရးနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန၊ ေရွးေဟာင္းသုေတသနနဲ႔ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာနမွာ ေျမာက္ဦး ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေဒသကို ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္စာရင္း တင္သြင္းႏိုင္ေရးအတြက္ Management Plan ေရးဆြဲရာမွာ နီေပါႏိုင္ငံက ျပည္ပပညာရွင္တေယာက္နဲ႔ Nomination Dossier ေရးသားဖို႔ အိႏၵိယႏိုင္ငံသူ ျပည္ပပညာရွင္တေယာက္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လကေန ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လအထိ တႏွစ္ငွားရမ္းၿပီး တေယာက္ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၆,၃၇၀ နဲ႔ညီမွ်တဲ့ ျမန္မာက်ပ္ေငြကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြကေန ခ်ီးျမႇင့္ေပးအပ္ခဲ့တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါဟာ တႏွစ္အတြက္ ေပးတာလား၊ လစာလားဆိုတာကိုေတာ့ ခြဲျခား မေျပာခဲ့ပါဘူး။ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ဆည္ေျမာင္းေတြေရအသုံးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဦးစီးဌာန၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ ေရဆင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးတကၠသိုလ္၊ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန၊ ေမြးျမဴေရး ဆိုင္ရာ ေဆးတကၠသိုလ္နဲ႔ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနတို႔မွာ စုစုေပါင္း ၄၅ ေယာက္ ခန္႔ထားတယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာ ႐ိုေမးနီးယားႏိုင္ငံ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၊ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ၊ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၊ ဘယ္လဂ်ီယံႏိုင္ငံ၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၊ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၊ နီေပါႏိုင္ငံ၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ၊ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံက ျဖစ္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွာ ၂၈ ေယာက္ ခန္႔ထားတာေၾကာင့္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ၄၅ ေယာက္အတြက္ ခ်ီးျမႇင့္ ေငြစုစုေပါင္းပမာဏဟာ စီမံကိန္းကာလအတြင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၀၅၉ သန္း၊ ယူ႐ို ၀ ဒသမ ၄၄၇ သန္း၊ ၾသစေၾတးလ် ေဒၚလာ ၀ ဒသမ ၀၀၃ သန္းနဲ႔ ဂ်ပန္ယန္း ၅၁၂ ဒသမ ၃၄၈ သန္းျဖစ္တယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ တခ်ိဳ႕စီမံကိန္းေတြအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းေတြက လစာ စရိတ္ေပးတာ၊ လုပ္အားေပးအေနနဲ႔ေဆာင္ရြက္တာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံက လစာ စရိတ္မေပးရတာေတြလည္း ရွိတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ စီးပြားေရးနဲ႔ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွာ ျပည္ပအကူအညီရေငြ EIF Tier1 Project အတြက္ ႏိုင္ငံျခားသားကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ ျပင္သစ္ လူမ်ိဳးတေယာက္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလကေန ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လအတြင္း ၄၆ ရက္ အတြက္ ဉာဏ္ပူေဇာ္ခ တရက္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၅၀ ႏႈန္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လာေရာက္ေနထိုင္ၿပီး အလုပ္လုပ္တဲ့ေန႔ ေန႔တြက္စရိတ္ တရက္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၀ နဲ႔ ညီမွ်တဲ့ ျမန္မာေငြကို ေပးခဲ့တယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ ဒီေငြကို ကမာၻ႔ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႔ (WTO) က ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအနည္းဆုံး ႏိုင္ငံအတြက္ အကူအညီေပးတဲ့ Enhanced Integrated Framework (EIF) ရန္ပုံေငြကေန က်ခံ သံုးစြဲေနတယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ က်န္းမာေရးနဲ႔ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ အားကစားနဲ႔ကာယပညာဦးစီးဌာနမွာ လက္ရွိ အားကစားနည္း ၁၁ နည္းအတြက္ ႏိုင္ငံျခားသားအားကစားနည္းျပ ၁၈ ေယာက္ကို ခန္႔ထားၿပီး တလ ေဒၚလာ ၂,၀၀၀ အပါအဝင္ ေနထိုင္စားေသာက္စရိတ္၊ တလ က်ပ္ႏွစ္သိန္း၊ ေလယာဥ္အသြားအျပန္စရိတ္တို႔ကို က်ခံသံုးစြဲေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ကသတ္မွတ္ထားတဲ့ ေဒၚလာ ၂,၀၀၀ ႏႈန္းထက္ေက်ာ္လြန္တဲ့ ကုန္က်စရိတ္ေတြကို သက္ဆိုင္ရာအားကစားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေတြကေန က်ခံေနတယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ ဒီထဲမွာ နည္းျပဆရာ ၁၀ ေယာက္ရဲ႕ စရိတ္ကိုေတာ့ JICA နဲ႔ KOICA အစီအစဥ္နဲ႔ က်ခံသံုးစြဲတာလို႔ ေျပာပါတယ္။ စီမံကိန္းနဲ႔ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့စီးပြာေရးဘဏ္မွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသား ၅ ေယာက္ကို JICA(ODA) ေခ်းေငြအကူအညီေအာက္မွာ အႀကံေပးငွားရမ္းခ ဂ်ပန္ယန္း ၁၇၆ သန္း၊ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသား တေယာက္၊ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသား တေယာက္နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၂ ေယာက္တို႔ကို ျပည္သူ႔ဘ႑ာစီမံခန္႔ခြဲမႈေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းေအာက္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၉၄,၇၄၀ နဲ႔ ငွားရမ္းခန္႔ထားသလို ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာနမွာ The World Bank and MDTF တို႔ရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ ပစၥည္းဝယ္ယူမႈဆိုင္ရာ အႀကံေပးတေယာက္ကို ျပည္သူ႔ဘ႑ာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းေအာက္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၁၉,၆၀၀ နဲ႔ ငွားရမ္းခန္႔အပ္ထားတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ အေကာက္ခြန္မွာလည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကစၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ JICA ရဲ႕ကူညီေထာက္ပံ့မႈနဲ႔ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံသား ၃ ေယာက္ကို JICA ေထာက္ပံ့ေငြနဲ႔ တေယာက္ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆,၈၀၀ ကေန ၉,၀၀၀ နဲ႔ ငွားရမ္းထားတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာနမွာ ကြၽမ္းက်င္သူ အႀကံေပး ပုဂၢိဳလ္ ၄ ေယာက္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁ ရက္ကေန ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ လစာစရိတ္ခ်ီးျမႇင့္ ေငြစုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၁၁,၅၄၅ နဲ႔ ငွားရမ္းခဲ့ၿပီး ေငြေၾကးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနမွာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ ၆ ေယာက္ကို JICA၊ Livelihood and Food Security Trust Fund နဲ႔ The World Bank တို႔ရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ ခန္႔ထားခဲ့တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးမွာလည္း ေနာ္ေဝႏိုင္ငံစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးက ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ တေယာက္ကို ၅ ႏွစ္ခန္႔အပ္ဖို႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂ ရက္ေန႔မွာ စတင္ခန္႔အပ္သလို လစာကေတာ့ တလမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀,၃၆၆ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

More News
Up