ဗင္နီဇြဲလားသမၼတႏွင့္ စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား စည္းလုံးေၾကာင္း ႏုိင္ငံပုိင္႐ုပ္သံ ထုတ္လႊင့္

ဓာတ္ပုံ - Reuters
ဗင္နီဇြဲလားသမၼတ မာဒူ႐ုိနဲ႔ စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္ေတြ စညး္လံုးေၾကာင္းကို ႏုိင္ငံပိုင္ ႐ုပ္သံက ေမလ ၂ ရက္ေန႔မွာ ထုတ္လႊင့္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက သမၼတ မာဒူ႐ုိကို ပုန္ကန္ဖုိ႔ အသင့္ရိွေနတယ္ဆုိတဲ့ အေမရိကန္အစိုးရနဲ႔ ဗင္နီဇြဲလား အတုိက္အခံေတြ ေျပာၾကားခ်က္ကို ေခ်ဖ်က္ဖို႔ ႀကိဳးပမး္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးနဲ႔ စစ္ဆင္ေရးအႀကီးအကဲတုိ႔ ၿခံရံၿပီး ႏုိင္ငံကို ေျပာၾကားတဲ့ မိန္႔ခြန္းမွာ မာဒူ႐ုိက “ဗင္နီဇြဲလားစစ္တပ္ဟာ ညီညြတ္ၿပီး ဖြဲ႔စညး္ပံုဥပေဒဆုိင္ရာ အခြင့္အာဏာကို လိုက္နာတယ္” လုိ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ ဟြမ္ဂြယ္ဒုိက မာဒူ႐ုိကို ျဖဳတ္ခ်ဖို႔ စစ္တပ္ကို တုိက္တြန္းလိုက္ၿပီး ၂ ရက္အၾကာမွာ သမၼတ မာဒူ႐ုိက တံု႔ျပန္လိုက္တာပါ။ ဗင္နီဇြဲလား ျပည္သူေတြဟာ ဟြမ္ဂြယ္ဒို စကားအတုိင္း လမ္းေပၚထြက္ ဆႏၵျပၿပီး သမၼတ မာဒူ႐ုိကို ျဖဳတ္ခ်ဖို႔ ႀကိဳးပမး္ေနေပမယ့္ ဒီအက်ပ္အတည္းမွာ ေျပာင္းလဲမႈ အရိပ္အေယာင္ကို မေတြ႔ရဘဲ ႏုိင္ငံေရးအရ ေရွ႕မတုိး ေနာက္မဆုတ္သာ အေျခအေန ျဖစ္ေနပါတယ္။

More News
Up