ထုိင္းဘုရင္က နန္းတက္ပြဲအႀကိဳ ျပင္ဆင္သည့္အေနျဖင့္ ဘုိးေဘးမ်ားအား ကန္ေတာ့

ဓာတ္ပုံ - Reuters
ထိုင္းဘုရင္ မဟာ ဝဇီရာေလာင္ကြန္းဟာ ဒီသီတင္းပတ္ကုန္ရက္မွာ က်င္းပမယ့္ နန္းတက္ပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္တဲ့အေနနဲ႔ ေမလ ၂ ရက္က ဘိုးေဘးေတြကို ကန္ေတာ့ခဲ့ပါတယ္။ ေမလ ၄ ရက္ကေန ၆ ရက္ထိ က်င္းပမယ့္ နန္းတက္ပြဲဟာ ထိုင္းႏုိင္ငံအတြင္း ၆၉ ႏွစ္အၾကာမွာ ပထမဆံုး ျဖစ္လာမွာပါ။ ခမည္းေတာ္ နတ္ရြာစံဘုရင္ႀကီး ဘူမိေဘာဟာ ၁၉၅၀ မွာ နန္းတက္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာမွာ ဘူမိေဘာဘုရင္ နတ္ရြာစံၿပီးေနာက္ အသက္ ၆၆ ႏွစ္အရြယ္ သားေတာ္ ဘုရင္ မဟာဝဇီရာေလာင္ကြန္းဟာ ဆယ္ဆက္ေျမာက္ ရာမဘုရင္ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဘုရင္ဟာ ၾကာသပေတး ညေနပိုင္းမွာ ခ်က္ကရီမင္းဆက္ကို တည္ေထာင္သူ ပထမေျမာက္ ရာမဘုရင္နဲ႔ ထိုင္းႏုိင္ငံကို ေခတ္မီႏုိင္ငံျဖစ္ေအာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သူ ပၪၥမေျမာက္ ရာမဘုရင္တို႔ကို ကန္ေတာ့ခဲ့ပါတယ္။ ႏုိင္ငံကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူလို႔ ယံုၾကည္ထားတဲ့ ဖရာ့ စီယံ ေဒဗာဓိရခ်္ ဘုရားေက်ာင္း အပါအဝင္ ျမင့္ျမတ္တဲ့ နတ္ေတြကိုလည္း ဆည္းကပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဘုရင္နဲ႔အတူ ေမလ ၁ ရက္ေန႔ကမွ လက္ထပ္ထားတဲ့ ဇနီးသစ္ ဆုထိဒါလည္း လိုက္ပါလာပါတယ္။ လက္ထပ္ၿပီးၿပီးခ်င္းမွာပဲ ဘုရင့္ကိုယ္ရံေတာ္တပ္ရဲ႕ ဒုတိယအႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆုထိဒါ ဝဇီရာေလာင္ကြန္းကို မိဖုရားဘြဲ႔ ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ပါတယ္။

More News
Up