ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္တြင္ မုိးေခၚလြန္ဆြဲပြဲ က်င္းပ (ဓာတ္ပုံ) | DVB