လြတ္ေျမာက္ေရးတုိက္ပြဲတြင္ ဗင္နီဇြဲလားစစ္တပ္ ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ ဟြမ္ဂြယ္ဒုိ တိုက္တြန္း

လြတ္ေျမာက္ေရးတုိက္ပြဲမွာ ပူးေပါင္းပါဝင္ဖုိ႔ ဗင္နီဇြဲလားစစ္တပ္ကို အတုိက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ဟြမ္ဂြယ္ဒုိက ေမလ ၁ ရက္ေန႔မွာ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။ လြတ္ေျမာက္ေရးတုိက္ပြဲကို ေထာက္ခံေၾကာင္း ပူးတြဲေၾကညာေပးဖို႔အတြက္ ဗင္နီဇြဲလားစစ္တပ္ကို ေတာင္းဆုိဖိုိ႔ ေထာက္ခံသူေတြကို ဟြမ္ဂြယ္ဒုိက တုိက္တြန္းလိုက္တာပါ။ ဟြမ္ဂြယ္ဒုိက “ဗင္နီဇြဲလားစစ္တပ္တခုလံုး ျပည္သူဘက္မွာရိွတယ္ဆုိတာ ပူးတြဲေၾကညာေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိသင့္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ညီအစ္ကိုေတြအခ်င္းခ်င္း ထိပ္တိုက္ျဖစ္ေနၾကတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဗင္နီဇြဲလားစစ္တပ္ဟာ ျပည္သူေတြဘက္မွာ ရပ္တည္ဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။ လက္ရိွအခ်ိန္အထိ ဗင္နီဇြဲလားစစ္တပ္ဟာ သမၼတ မာဒူ႐ုိဘက္မွာ ရပ္တည္ေနၿပီး မာဒူ႐ုိဟာ ႐ုရွား၊ တ႐ုတ္နဲ႔ က်ဴးဘားႏုိင္ငံေတြရဲ႕ ေထာက္ခံမႈကို ရထားပါတယ္။

More News
Up