ေပၚတုိဂုိးသမား ကားဆီးလက္စ္ ႏွလုံးေရာဂါေၾကာင့္ အေရးေပၚ ေဆး႐ုံတက္ | DVB