ရန္ကုန္ေလဆိပ္တြင္ ေငြက်ပ္သိန္း ၅၆ဝဝ တန္ဖိုးရွိ အိုက္စ္မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားဖမ္းမိ | DVB