႐ုရွားအေပၚ ဒဏ္ခတ္မႈ တုိးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ ေရြးေကာက္ခံ ယူကရိန္းသမၼတအား တုိက္တြန္း

ဓာတ္ပုံ - Reuters
ယူကရိန္းသမၼတ ပို႐ုိရွန္ကိုက ေရြးေကာက္ခံသမၼတ ေဇလန္စကီကို ညိႇႏႈိင္းႀကိဳးပမး္ေဆာင္ရြက္ဖို႔နဲ႔ ယူကရိန္းအေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႐ုရွားအေပၚ ဒဏ္ခတ္မႈ တုိးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ ဧၿပီ ၃၀ ရက္ေန႔က တုိက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။ ယူကရိန္းေရြေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ေနာက္ဆံုးရလဒ္ အစီရင္ခံစာမွာ ႏုိင္ငံေရးအေတြ႔အႀကံဳ မရိွတဲ့ ဟာသ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေဇလန္စကီက ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရတာကို အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ေကာ္မရွင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ေဇလန္စကီဟာ ၇၃ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ အႏုိင္ရခဲ့ၿပီး ပို႐ုိရွန္ကိုကေတာ့ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေအာက္သာ ရခဲ့ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ပို႐ုိရွန္ကိုက ေဇလန္စကီကို မဲဆြယ္ပြဲယွဥ္ၿပိဳင္မႈေတြ ေဘးခ်ိတ္ၿပီး ႐ုရွား ဆန္႔က်င္တဲ့ အစုိးရတရပ္ ဖြဲ႔စည္း္ေရး အာ႐ုံစိုက္ဖို႔ တုိက္တြန္းခဲ့တာပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရတဲ့ ေဇလန္စကီဟာ ယူကရိန္းရဲ႕ ခ႐ုိင္းမီးယားေဒသကို ႐ုရွားသိမး္ၿပီးေနာက္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ပဋိပကၡနဲ႔ ယူကရိန္းအေရွ႕ပိုင္းမွာ ႐ုရွားလိုလားတဲ့ ေသာင္းက်န္းမႈကို ႐ုရွားက ေထာက္ပံ့ေပးေနမႈ စတဲ့ အက်ပ္အတည္းေတြ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ႏုိင္ငံကို ဦးေဆာင္ ထိန္းေက်ာင္းရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up