႐ုရွားအေပၚ ဒဏ္ခတ္မႈ တုိးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ ေရြးေကာက္ခံ ယူကရိန္းသမၼတအား တုိက္တြန္း | DVB