ဆူဒန္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး႐ုံးေရွ႕တြင္ အရံအတားမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ထုိင္သပိတ္ဆင္ႏႊဲ

ဆူဒန္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ႐ုံးေရွ႕မွာ ဧၿပီ ၃၀ ရက္ေန႔က ဆႏၵျပသူေတြ ဝင္ေပါက္အားလံုးကို အရံအတားေတြ ျပဳလုပ္ၿပီး ထိုင္သပိတ္ ဆင္ႏႊဲခဲ့ပါတယ္။ ဆူဒန္ စစ္ဘက္ေကာင္စီက သူတုိ႔ဟာ အတုိက္အခံနဲ႔ ညိႇႏိႈင္းဖုိ႔ အဆင္သင့္ရိွတယ္လို႔ ေျပာၾကားၿပီး မၿငိမ္သက္မႈကို အဆံုးသတ္ဖို႔ တုိက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ဆူဒန္စစ္ဘက္က ဧၿပီ ၆ ရက္ေန႔ကစၿပီး ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အျပင္မွာ ျပဳလုပ္ေနတဲ့ ထိုင္သပိတ္ကို ၿဖိဳခြင္းမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ေကာင္စီက ဆူဒန္ႏုိင္ငံ အနာဂတ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ သႏၷိ႒ာန္ ခ်ထားတယ္လုိ႔ ေျပာၾကားေပမယ့္ ရထားလမး္နဲ႔ တံတားေတြ ပိတ္ဆုိ႔ဆႏၵျပတာကို ရည္ညႊန္းၿပီး  ဧၿပီ ၃၀ ရက္ေန႔ေနာက္ပိုင္း မတည္ၿငိိမ္တာမ်ိဳး မရိွသင့္ဘူးလို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အတုိက္အခံအဖြဲ႔နဲ႔ ဆႏၵျပသူေတြကေတာ့ သမၼတ ဘာရွားအယ္လ္အိုမာ ျပဳတ္က်ၿပီးေနာက္ပိုင္း အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အျမန္ဆံုးလႊဲေပးဖို႔ စစ္ဘက္ေကာင္စီကို ဖိအားေပးေနပါတယ္။

More News
Up