မီးထဲတိုးမယ့္အခ်စ္သီခ်င္းျဖင့္ အမိုက္စား ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ The Voice Myanmar ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ A ေဒးႏွင့္ ပန္ပန္ေၾကးမံု(႐ုပ္သံ) | DVB