A d v e r t i s e m e n t With Us

ဂ်ပန္ဧကရာဇ္ နာ႐ူဟီတုိ နန္းတက္ပြဲ အခမ္းအနား ျပဳလုပ္

ဓာတ္ပုံ - Reuters
ဂ်ပန္ဧကရာဇ္ နာ႐ူဟီတုိ နန္းတက္ပြဲ တရားဝင္အခမ္းအနားကို ေမလ ၁ ရက္ေန႔က ဘုရင့္နန္းေတာ္အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဧကရာဇ္ နာ႐ူဟီတုိဟာ ခမည္းေတာ္ အကီဟီတုိ ထိီးနန္းစြန္႔ၿပီး ေနာက္တရက္မွာ ထီးနန္းအ႐ုိက္အရာကို ဆက္ခံတာျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ ၅၉ ႏွစ္အရြယ္ နာ႐ူဟီတုိဟာ ဂ်ပန္ထိီးနန္းဆက္ခံမႈ အစဥ္အလာအရ ကမာၻ႔ သက္တမး္အရွည္ဆံုး မင္းဆက္ရဲ႕ ၁၂၆ ဦးေျမာက္ ဧကရာဇ္လညး္ ျဖစ္ပါတယ္။ ခမည္းေတာ္ အကီဟီတုိဟာ ရာစုႏွစ္ ႏွစ္ခုအတြင္း နန္းစြန္႔တဲ့ ပထမဆံုး ဂ်ပန္ဧကရာဇ္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အႏွစ္ ၃၀ ၾကာ ေဟးေဆးေခတ္မွာ ဧကရာဇ္ အကီဟီတုိဟာ ၿငိမး္္ခ်မး္ေရး၊ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီတုိ႔ရဲ႕ တက္ႂကြတဲ့ အမွတ္လကၡဏာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ပန္ျပည္သူ အေတာ္မ်ားမ်ားက ဧကရာဇ္ နာ႐ူဟီတုိကိုလညး္ သူူ႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ပံုစံနဲ႔ ဖခင္နည္းတူ ေဆာင္ရြက္လိမ့္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါတယ္။ နန္းတက္ပြဲ ပထမဆံုးမိန္႔ခြန္းမွာ ဧကရာဇ္ နာ႐ူဟီတုိက သူ႔အေနနဲ႔ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပံု ဥပေဒအတိုင္း တာဝန္ဝတၱရားေတြကို ထမး္ေဆာင္မယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဂ်ပန္ျပည္သူေတြ ေပ်ာ္ရႊင္ၿပီး ကမာၻ႔ၿငိမး္ခ်မး္ေရးနဲ႔အတူ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ ဆႏၵျပဳပါတယ္ ဆုိၿပိီးလည္း ဧကရာဇ္ နာ႐ူဟီတုိက နန္းတက္ပြဲမိန္႔ခြန္းမွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up