လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မျပတ္ေစလိုပါက ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ျပဳေပးရန္ ဒု၀န္ႀကီးတိုက္တြန္း

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မျပတ္ေတာက္ေစလိုပါက ဝန္ႀကီးဌာနက တင္ျပေတာင္းခံတဲ႔ ဘတ္ဂ်က္ေငြအားလံုး ခြင့္ျပဳေပးဖို႔လိုအပ္တယ္လို႔ လွ်ပ္စစ္နဲ႔ စြမ္းအင္ ျပည္ေထာင္စုဒုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္က ဒီကေန႔ လႊတ္ေတ္ာမွာ ေျပာပါတယ္။ ေႏြရာသီကာလေရာက္တိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လွ်ပ္စစ္သံုးစြဲမႈဟာ သိသိသာသာ ျမင့္တက္လာခဲ့သလို လွ်ပ္စစ္မီး ျပတ္ေတာက္မႈေတြဟာလည္း သိသိသာသာျဖစ္ ေပၚေလ့ရွိတာပါ။ ဒီအေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဧၿပီ ၂၉ ရက္က ျပန္လည္စတင္တဲ့ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္တံတားမဲဆႏၵနယ္ ကိုယ္စားလွယ္က ယခုႏွစ္ေႏြရာသီကာလအတြက္ ျမန္မာတျပည္လံုး အတိုင္းအတာနဲ႔ လွ်ပ္စစ္သံုးစြဲမႈပမာဏအေပၚ ဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ သံုးသပ္ထားမႈအေျခအေနနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ျပတ္ေတာက္မႈ မရွိေစဖို႔ ေဆာင္ရြက္ထားတဲ့ အေျခအေနေတြကို ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့တာပါ။ ဒီေမးခြန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ဒုဝန္ႀကီးက “ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္ကို ကာလတို၊ ကာလရွည္ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ၿပီး ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ေရတို/ ေရရွည္စီမံခ်က္ေတြနဲ႔ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္မႈမျဖစ္ေစဖို႔အတြက္ဆိုရင္ျဖင့္ ဝန္ႀကီးဌာနက တင္ျပေတာင္းခံတဲ႔ ဘတ္ဂ်က္ပမာဏအားလံုးကို ခြင့္ျပဳေပးဖို႔ လိုအပ္တယ္” လို႔  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပခဲ႔ပါတယ္။ ေမးခြန္းရွင္က ျပည္ပႏိုင္ငံတခ်ဳိ႕ရဲ႕ မီးျပတ္ေတာက္မႈမရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လွ်ပ္စစ္မီး မၾကာခဏ ျပတ္ေတာက္ေနျခင္းအေပၚ ထပ္ဆင့္ ေမးခြန္းထုတ္ခဲဲ့ပါတယ္။ ဒီေမးခြန္းအေပၚမွာလည္း ဒုဝန္ႀကီးက  တျခားႏိုင္ငံေတြမွာ လွ်ပ္စစ္မီးမျပတ္ေတာက္ဘူးဆိုတ့ဲ အခ်က္အေပၚ ျငင္းဆိုခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ ေတာက္မႈျဖစ္ေပၚပါက  နာရီပိုင္းအတြင္း လွ်ပ္စစ္မီးျပန္လည္ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားတယ္လုိ႔ ေျဖၾကားသြားပါတယ္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီကာလအတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားလိုအပ္ခ်က္ေတြကို ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ၿပီး ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ အပူစြမ္းအင္သံုးဓါတ္အားေပးစက္ေတြ၊ ေက်ာက္မီးေသြးသံုးဓာတ္အားေပးစက္႐ုံနဲ႔ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ေတြကို အေျခခံၿပီး လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈပံုစံနဲ႔ ဓာတ္အားလိုခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အခုႏွစ္ ေႏြရာသီအတြက္ လအလိုက္ျဖစ္ႏုိင္တဲ့ ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္ေတြကို ႀကိဳတင္ခန္႔ မွန္းထားခ်က္အရ ဧၿပီလမွာ ၃၉၁၇ မဂၢါ၀ပ္၊ ေမလမွာ ၃၈၇၈ မဂၢါ၀ပ္ လုိအပ္ပါတယ္။ ေအာင္ဆန္းဦး

//
More News
Up