က်ပ္သိန္းေပါင္း ၃ သိန္းေက်ာ္တန္ဖုိးရွိ အုိက္စ္မူးယစ္ေဆးမ်ား ေကာ့ေသာင္းတြင္ ဖမ္းမိ | DVB