ႏုိင္ငံတကာ လက္နက္ကုန္သြယ္မႈ သေဘာတူညီခ်က္မွ ႏုတ္ထြက္မည္ဟု သမၼတထရမ့္ေျပာ | DVB