ဖမ္းထားသည့္ လမ္းလုပ္သားမ်ားကုိ ျပန္လႊတ္မည့္အခ်ိန္ မေျပာႏုိင္ေသးဟု ေအေအေျပာ | DVB