မိုဇမ္ဘစ္တြင္ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းေၾကာင့္ ၅ ဦး ေသဆုံး | DVB