A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

ရတနာတုိး(စပါး) ေပါင္းတည္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ရတနာတုိး(စပါး)က တင္း ၁၀၀ ကုိ ၄၇၀၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၀၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ မတ္ပဲ ရန္ကုန္ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒုိင္မွာ မတ္ပဲကတတန္ကုိ ၈၁၂၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၂၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ အာလူး ရန္ကုန္ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒုိင္မွာ အာလူး(ဟဲဟုိး)က တပိႆာကုိ ၄၅၀ ကေန ၆၈၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၆၀က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ပဲစင္းငုံနီ ေအာင္လံကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲစင္းငုံနီကတတင္းကုိ ၃၂၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ စားေတာ္ပဲလုံး ဆင္ျဖဴကၽြန္းကုန္စည္ဒုိင္မွာ စားေတာ္ပဲလုံးတတင္းကုိ ၃၄၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၀၀၀က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ကုလားပဲ ဆင္ျဖဴကၽြန္းကုန္စည္ဒုိင္မွာ ကုလားပဲတတင္းကုိ ၂၈၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၅၀၀က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ပဲတီစိမ္း ဆင္ျဖဴကၽြန္းကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲတီစိမ္းတတင္းကုိ ၄၀၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၃၀၀၀က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ေဂၚဖီထုပ္ ေအာင္ပန္းကုန္စည္ဒုိင္မွာ ေဂၚဖီတစ္ထုပ္ကုိ ၆၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၂၀၀က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ေဖာ္ျပထားတဲ့ သီးႏွံေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမွွ် ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါတယ္။ သတင္း – AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up