ရပ္၀န္းနဲ႔ပိုးလမ္းမစီမံကိန္း ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရးအတြက္ စႀကၤံသစ္ဖန္တီးျခင္းျဖစ္ဟု တ႐ုတ္သမၼတေျပာ

ရပ္၀န္းနဲ႔ ပိုးလမ္းမစီမံကိန္း ရည္မွန္းခ်က္ဟာ ႏုိင္ငံေတြအၾကား  ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ေအာင္ျမင္ေစမယ့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ျမႇင့္တင္ဖုိ႔ ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရးအတြက္ စႀကၤံသစ္ တခုဖန္တီးဖို႔ ျဖစ္တယ္လို႔ တ႐ုတ္သမၼတ ရီွက်င့္ဖ်င္က ဧၿပီလ ၂၆ ရက္မွာ ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမ  ေဖာက္လုပ္တဲ့ စီမံကိန္းဟာ အစိမး္ေရာင္ အေျခခံ အေဆာက္အအံုနဲ႔ ဘ႑ာေရးအေပၚ  အာ႐ံုစိုက္ၿပီး အရည္အေသြးျမင့္ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈရဖုိ႔ တြန္းအားေပးတဲ့ အစီအစဥ္ ျဖစ္တယ္လိုု႔ ဒုတိယအႀကိိမ္ ရပ္၀န္းနဲ႔လမး္မ ဖုိရမ္ဖြင့္ပြဲအခမ္း္အနားမွာ သမၼတရီွက  ေျပာခဲ့ပါတယ္။ မိတ္ဖက္နုိင္ငံတခ်ိဳ႕က  စီမံကိန္းကုန္က်စရိတ္ ႀကီးျမင့္တာကို ညည္းတြားတာနဲ႔ အတူ အဲဒီ ရပ္၀န္းနဲ႔ပိုးလမး္မ အစီအစဥ္ဟာ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကေတာ့ ဘယ္ႏုိင္ငံကိုမွ ေႂကြးၿမီေထာင္ခ်ဖုိ႔ မရည္ရြယ္ဘဲ  ေကာင္းမြန္တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြသာ ရိွတယ္လို႔ ထပ္တလဲလဲ ေျပာထားပါတယ္။ အေနာက္ႏုိင္ငံအစုိးရေတြကေတာ့ တ႐ုတ္အစုိးရရဲ႕ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမ အစီအစဥ္ဟာ ဆင္းရဲတဲ့ႏုိင္ငံေတြကို ေႂကြးၿမီ၀န္ပိေစၿပီး ဒီနညး္လမး္နဲ႔ တ႐ုတ္ ၾသဇာႀကီးမားေအာင္ ႀကိဳးပမး္တယ္လို႔  ႐ႈျမင္ၾက ပါတယ္။

More News
Up