ဘရာဇီးသမၼတကုိ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပ

ဘရာဇီးဌာေနတိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္ ၃၀၀ ေက်ာ္ကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ေထာင္နဲ႔ခ်ီတဲ့ လူထုႀကီးဟာ ဧၿပီ ၂၆ ရက္က ၿမိဳ႕ေတာ္ ဘရာဇီးလီးယားရိွ အစိုးရ႐ံုးေတြဆီ ခ်ီတက္ၿပီး  သမၼတ ေဘာ္ဆုိနာ႐ိုရဲ႕ မူ၀ါဒေတြကို ဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပၾကပါတယ္။ ဒီဆႏၵျပပြဲဟာ “လြတ္လပ္ေသာနယ္ေျမစခန္း” ဆုိၿပီး နာမည္ေပးထားတဲ့ ၃ ရက္ၾကာ လူထုစည္းေ၀းပြဲရဲ႕ ေနာက္ဆံုး ခ်ီတက္ပြဲလညး္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘရာဇီးနုိင္ငံမွာ ဌာေနတုိင္းရင္းသားအႏြယ္ ၈ သိန္းခြဲေက်ာ္ရိွၿပီး နိုင္ငံ လူဦးေရရဲ႕ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္သာ ရိွပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ႏိုင္ငံနယ္ေျမရဲ႕ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ရိွတဲ့ သီးသန္႔နယ္ေျမေတြမွာ ေနထိုင္ၾကပါတယ္။ သမၼတ ေဘာ္ဆိုနာရိုက လူဥိီးေရ နည္းနည္းေလးဟာ ေနထိုင္နယ္ေျမ ႀကိီးမားလြန္းတယ္လို႔ေျပာၿပီး သီးသန္႔နယ္ေျမေတြရဲ႕ အက်ယ္အ၀န္းကို ျပန္သံုးသပ္မယ္လို႔ ေျပာထားပါတယ္။ ေဘာ္ဆုိနာ႐ုိက ဌာေနတုိင္းရင္းသားေတြဟာ ဆင္းဆင္းရဲရဲေနရၿပီး သူတုိရဲ႕ သီးသန္႔နယ္ေျမေတြမွာ အႀကီးစား လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ စီးပြားျဖစ္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးေတြ ခြင့္ျပဳတာကို တုိင္းရင္းသားေတြ လက္ခံေစလုိတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ဌာေနတုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ နယ္ေျမကို လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး ၀န္ႀကီးဌာေနဆီ  လႊဲေျပာင္းတာကို တားဆီးတဲ့ တားျမစ္မိန္႔ ႀကိဳးပမး္ခ်က္ကို ဘရာဇီး တရား႐ံုးခ်ဳပ္က ဧၿပီလ ၂၅ ရက္မွာ ျငင္းပယ္ခဲ့တာပါ။ ဒီအတြက္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ အျပင္ဘက္မွာ ရာနဲ႔ခ်ိီတဲ့ တုိင္းရင္းသားေတြ ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။ ဌာေနတုိင္းရင္းသားအေရး ႀကိဳးပမး္သူ တေယာက္က တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္ေတြနဲ႔ သဘာ၀ မိခင္ႀကီးကို ဖ်က္ဆီးေနတဲ့ သတၱဳတြင္း လုပ္ငန္းေတြ၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ေရအားလွ်ပ္စစ္ တည္ေဆာက္ေရး စက္႐ံုေတြကို ဌာေနတိုင္းရင္းသားေတြက ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိဖုိ႔ ေဒသအသီးသီးကေန လာေရာက္ၾကတာလုိ႔ ေျပာပါတယ္။

More News
Up