ရွဥ့္ေပါက္စေလးေတြအေပၚထားတဲ့ ေၾကာင္မႀကီးရဲ႕ မိခင္ေမတၱာ (႐ုပ္သံ) | DVB