အင္းေတာ္တြင္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁ ေသာင္းေက်ာ္တန္ဖုိးရွိ မူးယစ္ေဆးမ်ား ဖမ္းမိ | DVB