A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒုိင္မွာ မတ္ပဲကပိႆာ ၆၀ ၀င္တအိတ္ကို ၇၈၁၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး  ၉၀၀က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ မတ္ပဲ(သစ္) တအိတ္ကို ၇၅၀၀၀ ကေန ၈၁၀၀၀  ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၂၉၀၀က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ပဲစင္းငုံနီ ရန္ကုန္ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲစင္းငုံနီ(ေဟာင္း)က ပိႆာ ၆၀ ၀င္တအိတ္ကို ၈၈၇၀၀  ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲစင္းငုံနီ(သစ္)တအိတ္ကို ၉၅၀၀၀ ကေန ၉၆၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၀၀၀က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၇၃၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ စားေတာ္ပဲလုံး ရန္ကုန္ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒုိင္မွာ စားေတာ္ပဲလုံးက ၅၉.၂၅ ပိႆာ၀င္ တအိတ္ကို ၆၉၉၀၀ ကေန ၇၂၂၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ဆင္ျဖဴကၽြန္းကုန္စည္ဒုိင္မွာ စားေတာ္ပဲလုံး တအိတ္ကို ၁၀၅၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၆၀၀၀က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ ဆင္ျဖဴကၽြန္းကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၃၂၈၀၀က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ၾကက္သြန္နီ ရန္ကုန္ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၾကက္သြန္နီက တပိႆာကုိ ၃၂၅ ကေန ၈၅၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ဆင္ျဖဴကၽြန္းကုန္စည္ဒုိင္မွာၾကက္သြန္နီ တပိႆာကုိ ၃၅၀ ကေန ၅၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၂၅က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ ဆင္ျဖဴကၽြန္းကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၃၅၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ၾကက္သြန္ျဖဴ ရန္ကုန္ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၾကက္သြန္ျဖဴ(ေတာင္ႀကီး၊ေအာင္ပန္း)က တပိႆာကုိ ၉၀၀ ကေန ၁၆၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၾကက္သြန္ျဖဴတပိႆာကုိ ၃၅၀ ကေန ၁၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရ်ိပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၆၀၀က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ေဂၚဖီထုပ္ ေအာင္ပန္းကုန္စည္ဒုိင္မွာ ေဂၚဖီထုပ္ကတထုပ္ကုိ ၈၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၂၅၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ သီရိမဂၤလာေစ်းကုန္စည္ဒုိင္မွာ ေဂၚဖီတထုပ္ကုိ ၆၀၀ ကေန ၈၀၀ ေပါက္ေစ်း ရွိပါတယ္။ ေအာင္ပန္းနဲ႔ သီရိမဂၤလာေစ်းကုန္စည္ဒုိင္မွာ အနိမ့္ဆုံးေစ်းက ၆၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ေဖာ္ျပထားတဲ့သီးႏွံေတြထဲက ေဂၚဖီထုပ္ကေတာ့မုိးသီးေတြေၾကြက်ၿပီး မုိးရြာသြန္းမႈ ေၾကာင့္သီးႏွံအခင္းေတြ ပ်က္စီးခဲ့ရပါတယ္၊၊ ေဂၚဖီထုပ္ေတြ အေရာင္းမလွတာေၾကာင့္ ကုန္စည္အ၀င္နည္းၿပီး ေစ်းတက္လာခဲ့ပါတယ္။ အရင္တပတ္ထက္ ၂၅၀ က်ပ္ ေစ်းတက္ လာခဲ့ပါတယ္။ စားေတာ္ပဲလုံးက ရာသီကုန္ခ်ိန္ျဖစ္တာေၾကာင့္ ပစၥည္းပ်က္ေနပါတယ္။ ကုန္စည္ လက္က်န္ေတြသာရွိတာ ေၾကာင့္ ေစ်းတက္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒီတစ္ပတ္မွာ ၆၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာခဲ့ပါတယ္။ ေဖာ္ျပထားတဲ့ သီးႏွံေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမွွ် ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါတယ္။ သတင္း – AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up