ကိုရီးယားကြ်န္းဆြယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းလုံၿခံဳေရး အေမရိကန္အေပၚ မူတည္ဟု ကင္ဂ်ဳံအန္းေျပာ | DVB