ခ်ဲလ္ဆီး အိမ္ကြင္းဝတ္စံု ဒီဇိုင္းသစ္ ထြက္ေပၚ | DVB