မႏၱေလးတြင္ ေခတ္ေဟာင္းကင္မရာျပပြဲ ပထမဆံုးအႀကိမ္က်င္းပ | DVB