ကိုလံဘီယာတြင္ ရႊံ႕ေျမမ်ားၿပိဳက်ၿပီး လူ ၁၇ ဦးထက္မနည္း ေသဆုံး | DVB