ယူကရိန္း ေရြးေကာက္ပြဲ အဆင္ေျပေျပ က်င္းပေနဟု ေလ့လာသူမ်ား ေျပာ

ယူကရိနး္ႏို္င္ငံတြင္း သမၼတေရြးေကာက္ပြဲဟာ ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ က်င္းပေနတယ္လို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား မစ္ရွင္ရဲ႕ အႀကီးအကဲက ဧၿပီ ၂၁ ရက္မွာ ေျပာလုိက္ပါတယ္။ ဥေရာပ လံုၿခံဳေရးနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအသင္း (OSCE) ရဲ႕ လႊတ္ေတာ္ညီလာခံ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး မစ္ရွင္အႀကီးအကဲ ေဒါရစ္စ္ဘားနက္က ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ေကာင္းေကာင္း စီစဥ္ထားတယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ ႏိုင္ငံေပါင္း ၄၄ ႏိုင္ငံက ေလ့လာသူ အေယာက္ ၆ဝဝ ေက်ာ္ဟာ ဒုတိယေက်ာ့ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ယူကရိနး္ႏိုင္ငံတလႊားက မဲ႐ံုေတြမွာ တာဝန္ယူ ေစာင့္ၾကည့္ေနတာပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရး ႏုိင္ငံတကာမစ္ရွင္မွာ OSCE ရဲ႕ ဒီမုိကရက္တစ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး႐ံုး (ODHIR)၊ ဥေရာပနဲ႔ ဥေရာပ လႊတ္ေတာ္ေကာင္စီ လႊတ္ေတာ္ညီလာခံအဖြဲ႔ (OSCE Parliamentary Assembly) စတဲ့ အဖြဲ႔ေတြက ပူးတြဲ တာဝန္ယူပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ ေလ့လာသူေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ ကနဦးအစီရင္ခံစာကို ဧၿပီ ၂၂ ရက္မွာ တင္ျပၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up