သီရိလကၤာတြင္ ဗုံးခြဲတိုက္ခုိက္ခံရမႈေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ ၂၉ဝ ထိရွိ၊ ၅ဝဝ ထက္မနည္း ဒဏ္ရာရ | DVB