မကၠဆီကို ဘားဆိုင္တဆိုင္တြင္ ေသနတ္သမားမ်ား ၀င္ပစ္၊ လူ ၁၃ ဦး ေသဆံုး | DVB