မြန္တီကာလုိ မာစတာၿပိဳင္ပြဲတြင္ လက္ရွိခ်န္ပီယံ နာဒယ္ ႐ႈံးနိမ့္ | DVB