ဟံသာဝတီဦးဝင္းတင္ အမွတ္တရ ေနအိမ္ျပတိုက္ဖြင့္လွစ္ | DVB