လစ္ဗ်ားလက္နက္ကိုင္တပ္မႉးႏွင့္ သမၼတထရမ့္ ဖုန္းေျပာခဲ့သည့္အေပၚ လူ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ဆႏၵျပ | DVB